คริปโทเคอร์เรนซี: 27,716
คะแนนเสียง: 165,699,293
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,852,424
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 DinoLFG
RealEstateSecurityCoin1

RealEstateSecurityCoin1 RESC1

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

RESC1-RealEstateSecurityCoin1 is an attempt to raise $1 million to place in residential properties primarily in Oklahoma, which has some of the lowest housing costs in America. This project is in the pre-ico seed capital phase. I am not going to make wild cost increase projections for this fund, as is fairly common for many new crypto token projects, but I do want to try to achieve steady, gradual growth.

coinvote.cc/coin/RealEstateSecurityCoin1


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

NEWTOKENS