Tiền mã hóa: 26,739
Phiếu bầu: 156,065,922
Vốn hóa thị trường: $6,658,810,486,678,700
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Baby Doge Coin

Tiền Điện Tử Trong Giai Đoạn Presale

Các tiền điện tử này đang trong giai đoạn trước khi bán cho thời điểm này

Page:

Tìm viên đạn mặt trăng kế tiếp trước

Có lẽ bạn đã tự hỏi mình làm thế nào để đi trước những người khác và đặt cược vào tiền điện tử chiến thắng. Nhờ coinvote.cc và danh sách hàng ngày của chúng tôi về Tiền mã hóa mới, hãy sớm và tham gia một dự án đã không được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn như CoinMarketCap, CoinGecko và những người khác!

Tuyên bố từ chối: trước khi đầu tư luôn làm nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)! Một Tiền mã hóa được liệt kê trên coinvote.cc KHÔNG có nghĩa là chúng tôi đảm bảo độ tin cậy của dự án, họ có thể là lừa đảo. Hãy cẩn thận với các khoản đầu tư của bạn.

Làm thế nào nó hoạt động?

Mọi dự án đều có thể được liệt kê bởi Áp dụng tại đây. Sau khi xác minh trong vòng 24 giờ, chúng tôi xác nhận nó hay không. Nếu nó được chấp nhận, nó ngay lập tức trở nên có thể nhìn thấy trên phần Tiền Điện Tử mới. Tiền điện tử cũng sẽ hiển thị trên tất cả các phần và bạn sẽ có thể bỏ phiếu cho nó.

Yêu cầu cộng đồng của bạn bỏ phiếu cho dự án của bạn để thu hút sự quan tâm của tất cả khách truy cập và nhà đầu tư của chúng tôi! Bạn càng bỏ phiếu nhiều, bạn càng thấy rõ hơn. Trung bình các loại tiền điện tử được quảng cáo có gấp ba lần khách truy cập: nhằm mục đích hàng đầu!

Lưu ý về việc bỏ phiếu: Bạn có thể bỏ phiếu lên đến hai lần mỗi giờ, các phiếu bầu được thêm vào những người của Hôm nayTất cả thời gian phần.