Tiền mã hóa: 16,044
Phiếu bầu: 108,302,324
Vốn hóa thị trường: $41,077,577,542,374 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Giftedhands on BSC
Trending Winner 2 Yek
wPolkadot

wPolkadot WDOT


Yield farm wPolkadot Way To Growth 🚀 While Decentralized Finance (DeFi) continues to make waves and maintain its parabolic growth, yield farming remains a popular tool for generating returns from long-term holdings. 🔥100% LP Locked 💰No rug pull 💎Long term here 🌐 Website: wpolkadot.network 🗨 Telegram: t.me/wpolkadotcoin 🐤 Twitter: twitter.com/w_Polkadot

coinvote.cc/coin/wPolkadot


-

-

-

August 30, 2021

wPolkadotQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản 0%

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU