Tiền mã hóa: 26,805
Phiếu bầu: 157,281,186
Vốn hóa thị trường: $6,658,809,791,391,900
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
Xman
Token

Xman Token XMAN


Xman Token is a community-driven, no-loss prize game and no-loss pool launchpad built on Binance Smart Chain #BSC. 🔥🌎Tokenomics of X-Man 🚀 🔥 50% Token Will Burn In The Beginning 🔥30% Will Burn in A Year To Support Price ( Will lock at Unicrypt 🔐) 🎁4% Auto Liquidity Pool 🥂4% Redistribution to All Holders 💰No rug pull 💎Long term here ❤️BUY – 📊HODL - SHILL🏆 🚀

coinvote.cc/coin/Xman-Token


$ 0.0000289626

$ 144,813

-

June 20, 2021

Xman TokenQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản 100%

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU