Tiền mã hóa: 27,744
Phiếu bầu: 165,789,474
Vốn hóa thị trường: $99,007,879,459,658
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Kishu Inu
Winter
Warriors

Winter Warriors WINTERW


🌟🌟🌟 WINTER WARRIOR🌟🌟🌟 🌟 Information 🌟 Total Supply: 100,000,000,000,000,000 🔥 45% Supply Burned before launch - 4% Distribute to Marketing Wallet - 25% Launch pancake - 6% Dev wallet - 10% Lock wallet - Evey 500 holder - Burn 5% (Total burn 55% of the total supply) 🔒 Liquidity Locked 🌏 Beautifull Website.

coinvote.cc/coin/Winter-Warriors


$ 0.00000000000000544551

$ 300

-

June 24, 2021

AnonymousQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU