Xếp hạng #12,681
$AVO

The Avocado Fun

● Được phát hành 4 tháng trước
Binance Smart Chain
0xd20709f20f6aab180000da3f7ebc09c59b6af65c
0Bình chọn
0Bình chọn

Mô tả

Dive into the exciting future of The Avocado Fun $AVO, a meme coin that's not just about laughs but also about potential community-driven adventures! Here's a glimpse into what the future holds for $AVO and why you might want to consider becoming a holder:

Innovative Evolution: While currently a lighthearted meme coin, The Avocado Fun $AVO is poised for an innovative evolution. As the crypto space evolves, so does $AVO's potential for creative developments and community-driven initiatives.

Community Growth: Joining the $AVO community means being part of a vibrant and inclusive group of crypto enthusiasts who value humor, camaraderie, and the spirit of fun. As the community grows, so does the potential for exciting collaborations and events.

Exploration Opportunities: Holders of $AVO can look forward to unique exploration opportunities within the crypto landscape. From themed events to interactive experiences, there's always something exciting on the horizon for $AVO holders.

Long-Term Engagement: Unlike traditional investments, $AVO invites holders to engage in a long-term journey filled with laughter, creativity, and shared experiences. It's not just about holding a coin; it's about being part of a dynamic community with a playful vision for the future.

Embracing Uselessness: Embrace the beauty of uselessness with $AVO! While it may not have a formal roadmap or financial promises, it offers something priceless: a sense of belonging and enjoyment in the ever-evolving crypto universe.

So, why not join us on this whimsical adventure? Become a holder of The Avocado Fun $AVO and let's sprinkle some joy, laughter, and avocado goodness into our crypto journey together!

Xếp hạng thị trường

Trong bối cảnh động và thay đổi liên tục của tiền điện tử, The Avocado Fun đã khẳng định mình là một đối thủ đáng gờm. Hiện nó đang được xếp hạng #15,264 trên thị trường tiền điện tử dựa trên vốn hóa thị trường của mình. Xếp hạng này phản ánh sự tin tưởng và niềm tin mà thị trường đặt vào The Avocado Fun như một tài sản kỹ thuật số tiềm năng.

Tokenomics

Tokenomics của The Avocado Fun bao gồm tổng cung cấp 1,000,000,000,000 token, trong đó -75,381,172,248 token đang lưu thông. Hiểu tokenomics là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng, vì nó giúp làm sáng tỏ cách phân phối và sự sẵn có của token, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và nhu cầu của nó trên thị trường.

Hỗ trợ Ví

Để lưu trữ an toàn các token The Avocado Fun của bạn, bạn có thể sử dụng một loạt các ví như Trust Wallet, MetaMask, SafePal, Coin98. Những ví này cung cấp một môi trường an toàn để quản lý và lưu trữ tài sản kỹ thuật số của bạn. Điều quan trọng là phải chọn một ví hỗ trợ loại tiền mã hóa cụ thể và cung cấp một mức độ bảo mật cao, thân thiện với người dùng, và tương thích với thiết bị ưa thích của bạn.

Hiệu suất Giá

Giá của The Avocado Fun hiện tại là 0.00000000017730456860628973, đã trải qua sự thay đổi 0% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cho giai đoạn này đạt 0. Với lượng cung lưu hành là -75,381,172,248 tokens, The Avocado Fun đã đạt được vốn hóa thị trường là 177, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các thành viên tham gia thị trường.

coinvote.cc/coin/The-Avocado-Fun

Thông tin

Giá$ 0.(0x9)1773
Vốn hóa thị trường$ 177.30
Biến động 24h (%)+0.00%
Tổng cung1,000,000,000,000
Lượng cung ứng lưu thông-75,381,172,248
Ngày ra mắtMarch 16th 2024, 00:00
Ngày thêm vàoMarch 16th 2024, 13:52
Được niêm yết bởiTHE_AVOCADOFUN

Quét Bảo mật

1 day trước

Quét bảo mật được thực hiện bởi Goplus và được coi là chỉ số tổng quát về mức độ bảo mật của hợp đồng.

Nó có thể không phát hiện được tất cả các mối đe dọa và lỗ hổng tiềm ẩn. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn.

Số lượng người sở hữu:11
Thuế Mua:0.00 %
Thuế Bán:0.00 %
Sở hữu của Chủ sở hữu:53.77 %
Kiểm tra Honeypot:
Kiểm tra Danh sách đen:
10 Người giữ nhiều nhất:100.00 %
Cơ chế chống Whale:
Có Thể Lấy Lại Quyền Sở Hữu:
Tỉ lệ trượt có thể chỉnh sửa:
Chuyển đổi Có thể Tạm dừng:
Mã nguồn mở:

Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới

Thẻ
-