Tiền mã hóa: 27,773
Phiếu bầu: 165,913,417
Vốn hóa thị trường: $40,099,009,420,399,848
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
Tamagotchi
Kingdom

Tamagotchi Kingdom TAKI


"A 3D Blockchain Play to Earn NFT Platform Inspired by the Tamagotchi Franchise. Integration of Game and Cryptocurrency, Meeting entertainment and Play To Earn" Private sale on October 15, 2021 at 12:00 UTC & Public Sale will be on October 20, 2021 at 12:00 UTC

coinvote.cc/coin/Tamagotchi-Kingdom


-

-

-

October 20, 2021

tamaQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản 0%

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU