Tiền mã hóa: 15,995
Phiếu bầu: 107,423,802
Vốn hóa thị trường: $41,077,686,386,908 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Etherlite
Trending Winner 2 RaiderToken
ShibaInuNinja

ShibaInuNinja SHIBAINU


ShibaInuNinja is a secure, descentralized and community-driven token on the Binance Smart Chain , No Dev Wallet!!

coinvote.cc/coin/ShibaInuNinja


-

-

-

June 23, 2021

Smokg2132Quét mật ong

Mở khóa thanh khoản 0%

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU