Tiền mã hóa: 27,643
Phiếu bầu: 165,373,283
Vốn hóa thị trường: $99,007,835,023,211
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
Quantex

Quantex QTX

Dự án này đang trong giai đoạn presale. Cẩn thận khi đầu tư - DYOR

Quantex is the first of its kind Quantum Resistant exchange, wallet and Blockchain platform using dual-layer post quantum signatures and quantum resistant algorithmic encryption schemes.

coinvote.cc/coin/Quantex


PRESALE

PRESALE

-

July 20, 2022

QWERTY09