Tiền mã hóa: 27,733
Phiếu bầu: 165,743,662
Vốn hóa thị trường: $40,099,009,420,846,920 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com

Tiền mã hóa Trong Danh Sách Đen

Tiền mã hóa này là BLACKLISTEDScam : Rug pull.
Tránh mua và bán Tiền mã hóa này vì nó chắc chắn sẽ khiến bạn mất khoản đầu tư của mình.
Nếu bạn nghĩ rằng trạng thái blacklisted là không chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi báo cáo bên dưới.

METASIMS

METASIMS SIMS

METASIMS - The Next 100x ? First "Use to earn" on BSC space ! Create, Play, Personalize, Earn ! Feb. 12 - Referral Contest Feb. 14 - Private Sale Feb. 22 - Whitelisted Presale Feb. 23 - Launch on Pancakeswap

coinvote.cc/coin/METASIMS


-

-

-

February 23, 2022

METASIMS22