Tiền mã hóa: 27,576
Phiếu bầu: 165,142,032
Vốn hóa thị trường: $40,099,007,743,762,384
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com

Tiền mã hóa Trong Danh Sách Đen

Tiền mã hóa này là BLACKLISTEDScam : Copycat of "Asgard Army".
Tránh mua và bán Tiền mã hóa này vì nó chắc chắn sẽ khiến bạn mất khoản đầu tư của mình.
Nếu bạn nghĩ rằng trạng thái blacklisted là không chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi báo cáo bên dưới.

KING
ARMY

KING ARMY KARMY


Welcome to “KING ARMY” 🚀 🔥 KING ARMY is a fighting game built on the platform of Binance Smart Chain. You can collect KING ARMY NFTs to participate in matches with online opponents. Find and collect items that help you upgrade your equipment and also sell it for money. 🪙 Total supply: 10,000,000,000 🔒 Liquidity Locked 🔸 Coinmarketcap: "Soon" 🔸 Coingecko: "Soon" 💎3% Redistribution 💎6% Buybacks 💎3% Marketing

coinvote.cc/coin/KING-ARMY


$ 0.000000266955

$ 2,581

-

November 13, 2021

Lucky BNBQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU