Tiền mã hóa: 28,940
Phiếu bầu: 172,074,516
Vốn hóa thị trường: $99,012,386,084,748
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
HiFi
Gaming
Society

HiFi Gaming Society HIFI


HiFi Gaming Society is a Play-to-Earn Retro Video Gaming platform that requires users to stake (deposit) tokens onto the platform to activate certain features. Users will stake HIFI tokens to: 1) activate the actual gameplay (PLAY) 2) activate the rewards section where you can earn HIFI for playing games (EARN) 3) you can buy items and first HiFi branded NFT to boost your rewards (BOOST)

coinvote.cc/coin/HiFi-Gaming-Society


$ 0.00000213004

$ 2,128

106.83%

June 11, 2021

DukeQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản 0%

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU