Tiền mã hóa: 26,740
Phiếu bầu: 156,183,639
Vốn hóa thị trường: $6,658,809,749,943,462
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Botafogocoin
Ditex
token

Ditex token DITEX

Dự án này đang trong giai đoạn presale. Cẩn thận khi đầu tư - DYOR

Ditex Token is an innovative tool created on Polygon that is aimed at creating its own business environment for users, investors and products,

coinvote.cc/coin/Ditex-token


PRESALE

PRESALE

-

OlekLiên hệ hỗ trợ


via Email on Telegram