Xếp hạng #27,803
$CAI

Cosmostation AI

● Được phát hành 4 tháng trước
Ethereum
0x5352e89243296204c9a6d141c6a1da26369390e9
0Bình chọn
0Bình chọn

Wednesday, 31 January 2024 UTC

Mô tả

Cosmostation AI epitomizes a pioneering venture at the forefront of crypto innovation. Bolstered by a cadre of seasoned developers and researchers, the project stands resolute in its mission to redefine the landscape of the cryptocurrency sphere. By harnessing the power of artificial intelligence, Cosmostation AI endeavors to unveil unparalleled solutions, igniting a paradigm shift in user empowerment and catalyzing the widespread acceptance of AI-driven advancements within the crypto domain.

Xếp hạng thị trường

Trong bối cảnh động và thay đổi liên tục của tiền điện tử, Cosmostation AI đã khẳng định mình là một đối thủ đáng gờm. Hiện nó đang được xếp hạng #6,600 trên thị trường tiền điện tử dựa trên vốn hóa thị trường của mình. Xếp hạng này phản ánh sự tin tưởng và niềm tin mà thị trường đặt vào Cosmostation AI như một tài sản kỹ thuật số tiềm năng.

Mua & Bán Thuế

Khi giao dịch Cosmostation AI, điều quan trọng là cần xem xét các loại thuế mua và bán liên quan đến mỗi giao dịch. Thuế mua cho Cosmostation AI0.04%, trong khi thuế bán là 0.04%. Những loại thuế này có thể ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của bạn, vì vậy quan trọng là phải tính đến chúng trong chiến lược đầu tư của bạn.

Tokenomics

Tokenomics của Cosmostation AI bao gồm tổng cung cấp 50,000,000 token, trong đó 47,734,641 token đang lưu thông. Hiểu tokenomics là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng, vì nó giúp làm sáng tỏ cách phân phối và sự sẵn có của token, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và nhu cầu của nó trên thị trường.

Hỗ trợ Ví

Để lưu trữ an toàn các token Cosmostation AI của bạn, bạn có thể sử dụng một loạt các ví như MetaMask, Trust Wallet, MyEtherWallet, Ledger, Trezor. Những ví này cung cấp một môi trường an toàn để quản lý và lưu trữ tài sản kỹ thuật số của bạn. Điều quan trọng là phải chọn một ví hỗ trợ loại tiền mã hóa cụ thể và cung cấp một mức độ bảo mật cao, thân thiện với người dùng, và tương thích với thiết bị ưa thích của bạn.

Hiệu suất Giá

Giá của Cosmostation AI hiện tại là 0.0002813723901827323, đã trải qua sự thay đổi 0% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cho giai đoạn này đạt 0. Với lượng cung lưu hành là 47,734,641 tokens, Cosmostation AI đã đạt được vốn hóa thị trường là 13,225, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các thành viên tham gia thị trường.

coinvote.cc/coin/Cosmostation-AI

Thông tin

Giá$ 0.(0x3)2813
Vốn hóa thị trường$ 13,224.50
Biến động 24h (%)+0.00%
Tổng cung50,000,000
Lượng cung ứng lưu thông47,734,641
Ngày ra mắtFebruary 22nd 2024, 00:00
Ngày thêm vàoFebruary 23rd 2024, 15:53
Được niêm yết bởiJJSON

Quét Bảo mật

18 hours trước

Quét bảo mật được thực hiện bởi Goplus và được coi là chỉ số tổng quát về mức độ bảo mật của hợp đồng.

Nó có thể không phát hiện được tất cả các mối đe dọa và lỗ hổng tiềm ẩn. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn.

Số lượng người sở hữu:71
Thuế Mua:0.04 %
Thuế Bán:0.04 %
Sở hữu của Chủ sở hữu:0.00 %
Kiểm tra Honeypot:
Kiểm tra Danh sách đen:
10 Người giữ nhiều nhất:74.93 %
Cơ chế chống Whale:
Có Thể Lấy Lại Quyền Sở Hữu:
Tỉ lệ trượt có thể chỉnh sửa:
Chuyển đổi Có thể Tạm dừng:
Mã nguồn mở:

Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới

Thẻ
-