Tiền mã hóa: 23,826
Phiếu bầu: 118,471,638
Vốn hóa thị trường: $6,296,847,836 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Pulse Protocol
Trending Winner 2 Marvin Inu
CinnamonRoll

CinnamonRoll CNR


CinnamonRollSwap is automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with lots of unique and creative features that let you earn and win.

coinvote.cc/coin/CinnamonRoll


$ 0.000000674311

$ 210

-

May 25, 2021

AnonymousQuét mật ong

Mở khóa thanh khoản

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU