Tiền mã hóa: 27,766
Phiếu bầu: 165,885,147
Vốn hóa thị trường: $40,099,009,420,849,632
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 RaiderToken
Trending Winner 2 Richquack.com
CavyInu

CavyInu CAVYINU

Dự án này đang trong giai đoạn presale. Cẩn thận khi đầu tư - DYOR

The Future of NFT Games powered by Blockchain with Cute NFTs, Highly Profitable, and Easiest Play to Earn Feature for Everyone.

coinvote.cc/coin/CavyInu


PRESALE

PRESALE

-

December 21, 2021

CavyInu