Tiền mã hóa: 26,788
Phiếu bầu: 156,967,482
Vốn hóa thị trường: $46,660,210,568,913,600
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
CRYING
JORDAN

CRYING JORDAN JORDAN


We are a meme coin with deflationary tokenomics, 3% is bought back and burn from each transaction 3% to holders and 2% to marketing wallet. We aim to be the currency for sports NFTs in the future NBA top shot.

coinvote.cc/coin/CRYING-JORDAN


$ 0.0000000000286172

$ 22,367

-

June 28, 2021

skizzy2009Quét mật ong

Mở khóa thanh khoản

Mã đã xác nhận

Được hỗ trợ bởi StaySAFU