คริปโทเคอร์เรนซี: 27,654
คะแนนเสียง: 165,413,920
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,700,088 40,400.84%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
babyPIGS

babyPIGS BABYPIGS

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

Welcome to BabyPigs. A token created by a team of crypto enthusiasts that want to create a better and safer environment in DeFi space. We have chosen $PIGS to be our reward token for various reasons, if you are not familiar with $PIGS and want to participate on a chance of a stable income, join us! 🔹 Small Presale 🔹 🔹 9% $PIGS rewards - 1% Liquidity - 5% Development/Marketing 🔹

coinvote.cc/coin/babyPIGS


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

February 21, 2022

CRYPTO_ENTHUSIAST