คริปโทเคอร์เรนซี: 27,745
คะแนนเสียง: 165,801,432
กําลังการผลิต: $99,009,403,584,670
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Kishu Inu
The
Whale
Maker

The Whale Maker TWM


Our goal at The Whale Maker is to give our buyers the opportunity to make whale money. The token is a lottery and buyback token currently with giveaways on a weekly basis. Our team is hard at work and committed to making this token a part of the crypto world for the long term and we are currently pursuing long term use cases and partnerships. Tokenomics Total Tax - 9% 1% for FTP services 4% for Marketing and operations 4% for Lottery and buybacks

coinvote.cc/coin/The-Whale-Maker


$ 0.000000000180038

$ 18,004

-

September 13, 2021

Jasonการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU