คริปโทเคอร์เรนซี: 27,685
คะแนนเสียง: 165,583,184
กําลังการผลิต: $99,007,726,893,280
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 PepeMusk
Trending Winner 2 Volt Inu
Squid
Game
Crypto

Squid Game Crypto SQUID


SquidGameCrypto is inspired by the famous Netflix Series “Squid Game”, The Squid Token application will have a price pool, the price pool will be 2% of the amount raised on the presale and 10 of you will be able to participate in the games in the application and 3 of you will split the price pool. All you have to do is play and survive. 📷Token In pre-sale = 45% 📷Token Burn: 40% [ Initial Burn 20% & After Launch : 20% ] 📷Token Team: 10% 📷Token Marketing: 5%

coinvote.cc/coin/Squid-Game-Crypto


-

$

-

October 14, 2021

yyolandamauneyการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU