คริปโทเคอร์เรนซี: 29,017
คะแนนเสียง: 172,662,689
กําลังการผลิต: $40,099,012,381,614,480 40,400.32%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 RecTime
Trending Winner 2 RavenX
Simplycornswap

Simplycornswap CORN


SimplyCornSwap is a new age DEX Platform with its presence across multiple networks. Born out of the need to scale the decentralized finance space, we chose a DeFi ecosystem created on trust and an evolving technology that has a greater reach. Supplementing that with the versatility of NFT is the next evolution of DeFi and we are committed on it. Our community will be a friendly, safe, and open space for community feedback. The aim is to grow the SimplyCornSwap community across chains, building a positive reputation with each farm, utility and token.

coinvote.cc/coin/Simplycornswap


$ 0.00300146

$ 55

-

November 28, 2021

Simplycornswapการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU