คริปโทเคอร์เรนซี: 27,746
คะแนนเสียง: 165,806,459
กําลังการผลิต: $99,007,836,156,963 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Kishu Inu
SIKKA
COIN

SIKKA COIN SKC

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

Sikka token aims to bring in next-gen technological revolution with the help of blockchain and disrupt the Fintech Industry for the stability of income and success for all its community members.

coinvote.cc/coin/SIKKA-COIN


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

April 16, 2022

SIKKATOKEN