คริปโทเคอร์เรนซี: 28,951
คะแนนเสียง: 172,126,960
กําลังการผลิต: $99,012,386,230,352 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
SAFETURTLES

SAFETURTLES TURTS


SAFETURTLES - first token out of the big Turtles ecosystem. 20% BNB rewards to holders. 3% manual buyback to pump the price. NFT Turtles world / Marketplace / Staking are in development.

coinvote.cc/coin/SAFETURTLES


-

$

-

September 6, 2021

AndreyGusevการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU