คริปโทเคอร์เรนซี: 27,589
คะแนนเสียง: 165,181,942
กําลังการผลิต: $40,099,007,744,237,632
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
Ryukyu
Inu

Ryukyu Inu RYUK

Ryukyu Inu has one the biggest marketing wallet ever seen ! The team is looking to unify the crypto community and trigger mass adoption by creating a HUGE marketing campaign (goal : SuperBowl ad / F1 team livery) and by setting up IRL community events like the RYUKYU INU FEST ! Tokenomics : Holders Reward : 1 % 1% of each transaction is sent as reflections to the holders ! Liquidity Pool : 1 % To ensure that the liquidity pool grows as much as the community, 1% of each transaction goes back to the liquidity pool. Marketing Wallet : 8 % A lot of the projects out there offer you the moon, but don't have the ressources to do it. Ryukyu Inu is making sure they got everything !

coinvote.cc/coin/Ryukyu-Inu


-

-

-

November 23, 2021

Z0xk