คริปโทเคอร์เรนซี: 28,924
คะแนนเสียง: 171,945,937
กําลังการผลิต: $40,099,006,054,777,536
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
Quantex

Quantex QTX

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

Quantex is the first of its kind Quantum Resistant exchange, wallet and Blockchain platform using dual-layer post quantum signatures and quantum resistant algorithmic encryption schemes.

coinvote.cc/coin/Quantex


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

July 20, 2022

QWERTY09