คริปโทเคอร์เรนซี: 27,760
คะแนนเสียง: 165,868,617
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,849,600
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 RaiderToken
Trending Winner 2 Richquack.com
PolyGame
Finance

PolyGame Finance POLYGAME


99% of the yield-farming projects that exists today works on ponzi-nomics, whereby these projects are only sustainable through new farmers paying out the early farmers. So the only way to quickly make back your initial capital and profit, is to either be the very first farmer, or farm for a longer period of time and pray you don't get rugged. Both of which aren't easy. PolyGame wants to truly be the first long-term sustainable project. We plan to achieve this by being a gaming focused platform running on the Polygon (MATIC) blockchain. Read more here: docs.polygame.finance

coinvote.cc/coin/PolyGame-Finance


-

$

-

June 21, 2021

Anonymousการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU