คริปโทเคอร์เรนซี: 27,627
คะแนนเสียง: 165,314,213
กําลังการผลิต: $40,099,007,744,519,288
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
Pixie
Inu

Pixie Inu PIXIE


$PIXIE is the token associated with Pixie Inu and his version of the metaverse. $PIXIE will be an ERC-20 token launched on the Ethereum network, with future plans to extend onto the Binance Smart Chain (BSC) as a BEP-20 token. Both of these tokens will be used as the general currency when interacting within the Pixie metaverse, which will include a staking platform, an NFT collection, Internal NFT marketplace, the Pixie Game, and the $PIXIE Arcade.

coinvote.cc/coin/Pixie-Inu


$ 0.000000109721

$ 66,924

-

November 18, 2021

PIXIEการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU