คริปโทเคอร์เรนซี: 27,741
คะแนนเสียง: 165,779,712
กําลังการผลิต: $99,007,836,155,979 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Kishu Inu
Metaverse
Bridge
System

Metaverse Bridge System MBS


Metaverse Bridge System Multi Metaverse Gaming Ecosystem! An innovative solution and concept presented to users in the form of an application tool and summary in list of the best offers available for all those who exclusively seek games based on the metaverses available on the BSC network - Play to Earn, Farming and NFT Concept. Total Supply 1,500,000,000 MBS ✅ Liquidity locked for 5 years 🔒 ✅ 51% Locked Liquidity ✅ 5% Marketing Wallet ✅ 5% Climax Wallet / Airdrop ✅ 10% MBS Gaming Rewards ✅ 3% Listing ✅ 5% Team Wallet locked for 6 Months ✅ 15% Burn MBS Buy/Sell tax 13% ✅ DOGE Rewards 5% ✅ Auto LP 3% ✅ Marketing / Development 5%

coinvote.cc/coin/Metaverse-Bridge-System


-

$

-

December 28, 2021

MBSFarmการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU