คริปโทเคอร์เรนซี: 27,739
คะแนนเสียง: 165,767,669
กําลังการผลิต: $99,009,403,730,408
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
MetaJet

MetaJet JET

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

MetaJet - Faster, Cheaper, and More Powerful DeFi. MetaJet is the world’s first blockchain middleware that enables multichain technology build on Binance smart Chain. Make a simple payment transfer in 1 seconds. Use our powerful features to customize your payment.

coinvote.cc/coin/MetaJet


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

May 5, 2022

METAJET