คริปโทเคอร์เรนซี: 27,654
คะแนนเสียง: 165,413,920
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,700,088
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
Mango

Mango MANGO

🚨$MANGO🚨 | 🚀 X1000 POTENTIAL, DON'T MISS IT!! 🤑 Mango is a community driven DeFi token powered by the Binance Smart Chain. Our goal is an asset where we can give our holders security and a feeling of coziness in order to decrease the stress that usually comes with BSC tokens. To ensure that our community feels secure, we strive to offer a safe contract, fair tokenomics, a reasonable roadmap. Our main goal is to create MANGO DEX which will be the heart of our project. 👥 Telegram: @mangobsc ⚡️100% community Driven 🏎 ⚡️Liquidity Will be locked 🔐 ⚡️Deflationary/Hold Rewards ♻️ ⚡️First Ecosystem on BSC 🌎 Every Transaction attracts a 10% fee. ✅ 8% BNB reflection ✅ 2% auto Liquidity ✅ 5% for Marketing. A token with value and strength coming from within the community, join our journey now! Socials: 👤Website mangotoken.ml/ ✅Telegram t.me/mangobsc

coinvote.cc/coin/Mango


-

-

-

fruit