คริปโทเคอร์เรนซี: 28,932
คะแนนเสียง: 171,996,403
กําลังการผลิต: $40,099,006,054,801,720 40,399.17%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
Kredit

Kredit KRDT


The first tokenized hedge-fund ever, full stop. Kredit is the first instance of a positive cashflow model. Built natively for the BSC.

coinvote.cc/coin/Kredit


-

-

-

August 14, 2021

Anonymousการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU