คริปโทเคอร์เรนซี: 28,937
คะแนนเสียง: 172,062,687
กําลังการผลิต: $40,099,006,005,396,960
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
Kiradoge
coin

Kiradoge coin KIRADOGE

KIRADOGE THE NEW GENERATION OF DEFLATIONARY COMBINED WITH UNIQUE LOTTERY SYSTEM / NFT !! why Kiradoge : 8% BNB reflection lottery Reward System NFT Team KYC passed 3 trading Pairs at launch Pre-listing on CEX before launch ( KYC passed ) second Cex listing after launch

coinvote.cc/coin/Kiradoge-coin


-

-

-

November 24, 2021

kiradoge