คริปโทเคอร์เรนซี: 15,988
คะแนนเสียง: 107,297,099
กําลังการผลิต: $41,077,686,527,977
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Etherlite
Trending Winner 2 RaiderToken
KichiCoin

KichiCoin KICH


Doxxed Team. 3 Audits Passed. Coinsbit listing soon! KichiCoin ($KICH) is a revolutionary De-Fi community-driven utility token that provides safe, secure, hassle-free transactions for everyone, along with a weekly lottery system utilizing Chainlink VRF that brings joy to our holders. Kichi aims to create interactive games on the BSC network and NFT Platform for the education sector. KICHI (吉) COIN’s concept was born to unite the community together to achieve common goals that reward everyone involved. The level of transparency is going to define how crypto projects should be introduced in the vast 'Cryptoverse'!

coinvote.cc/coin/KichiCoin


$ 0.0000000000190079

$ 82,659

-

June 1, 2021

KichiCoinการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU