คริปโทเคอร์เรนซี: 16,668
คะแนนเสียง: 118,273,153
กําลังการผลิต: $2,135,487,649,163,106 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Pulse Protocol
Trending Winner 2 PAW Digital
Joy
2
The
World

Joy 2 The World JOY2


A charity-based community in the crypto asset space, giving joy to the world. $JOY2 is high yield, deflationary token built on Binance smart chain. With strong deflation mechanism. Holders gain passive income of 2% on each trade We are in partnership with a bunch of mental health organisations around the world and are constantly looking for new ones to work with. We will be building our own NFT marketplace which $Joy2 will be used to purchase artwork. Tokenomics: Total supply 100Quad. 50% initial supply burn. 7% tx on each buy/sell includes 5% to auto lP and2% reflection to holders

coinvote.cc/coin/Joy-2-The-World


$ 0.0000000000000603613

$ 3,018

-

June 7, 2021

Big Daveการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU