คริปโทเคอร์เรนซี: 27,677
คะแนนเสียง: 165,522,424
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,593,016
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Volt Inu
JeToken

JeToken JETNIOU

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

JeToken marks a new innovative BSC project that is backed by a U.S. based corporation. JeToken looks to capitalize upon the technological advancement of blockchain technology and promises to solve real-world pervasive issues in the aviation and travel-related industries. This will be done by creating innovative DApps, implementing smart contracts and providing our very own JeToken concierge platform. Additionally, Jetoken will institute a smart program in the near future where customers can access enhanced tier and reward on their payments. Jetoken’s travel platform connect travelers with one of the world's largest selection of incredible places to stay, including everything from luxury travel via private jets, five-star hotels, luxury resorts, villas and more. Jetoken’s travel platform currently offers millions of properties worldwide and with prices up to 40% cheaper than main stream trouble booking platforms.

coinvote.cc/coin/JeToken


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

November 30, 2021

JeToken