คริปโทเคอร์เรนซี: 27,745
คะแนนเสียง: 165,799,891
กําลังการผลิต: $99,007,836,156,466 -99.75%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Kishu Inu
Hyper
Inu

Hyper Inu HPE


Hyper Inu is a blockchain Smart Contract built on Binance BEP-20 protocol. Hyper Inu is going to build the entire ecosystem within one umbrella of Hyper. Under this ecosystem we will be building a revolutionizing Hyper Gaming Platform which will enable users to play and earn at the same time. This platform will have Multiplayer PvP Battle game, Farm game, Real Time Strategy game, Puzzle game and many more. Apert from this, Hyper Swap will allow traders to Swap their BEP-20 and ERC-20 tokens/coins for another while maintaining full custody of their tokens/coins. Hyper CEX is going to be the Centralized Crypto Exchange with Launchpad and Staking mechanism. Hyper Wallet, safe and secure decentralized wallet which will support Ethereum and Binance Mainnet as well as Testnet tokens. Users can store their precious tokens/coins seamlessly.

coinvote.cc/coin/Hyper-Inu


$ 0.000000000563602

$ 24,652

-

December 13, 2021

Hyper Inuการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 72.36%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU