คริปโทเคอร์เรนซี: 28,931
คะแนนเสียง: 171,994,002
กําลังการผลิต: $99,012,507,021,037
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
HiFi
Gaming
Society

HiFi Gaming Society HIFI


HiFi Gaming Society is a Play-to-Earn Retro Video Gaming platform that requires users to stake (deposit) tokens onto the platform to activate certain features. Users will stake HIFI tokens to: 1) activate the actual gameplay (PLAY) 2) activate the rewards section where you can earn HIFI for playing games (EARN) 3) you can buy items and first HiFi branded NFT to boost your rewards (BOOST)

coinvote.cc/coin/HiFi-Gaming-Society


$ 0.0000010105

$ 1,009

-

June 11, 2021

Dukeการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU