คริปโทเคอร์เรนซี: 15,988
คะแนนเสียง: 107,304,271
กําลังการผลิต: $41,077,686,528,559 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Etherlite
Trending Winner 2 RaiderToken
Heisenberg
Finance

Heisenberg Finance HEISENBERG


Heisenberg is a deflationary token that redistribute 2% of each tx to holders and burn 2% of each tx.

coinvote.cc/coin/Heisenberg-Finance


-

-

-

February 25, 2021

Heisenberg Financeการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU