คริปโทเคอร์เรนซี: 27,658
คะแนนเสียง: 165,426,675
กําลังการผลิต: $99,007,835,027,251 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
Hackd
Token

Hackd Token HACKD


$HACKD is a new ERC20 token launched by Fair Launch Calls (FLC) in memory of the #PolyNetwork Hacker, who’s begun returning his heisted bananas. $HACKD is what true decentralization and spontaneous community building look like: no single decision-maker, no dev tokens… a Decentralized Autonomous Organization (DAO) with a really cool name and cute meme police car in its logo. Who sits inside? You can decide!

coinvote.cc/coin/Hackd-Token


$ 0.0000000000534425

$ 39,900

-

August 11, 2021

Hackd Tokenการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU