คริปโทเคอร์เรนซี: 29,539
คะแนนเสียง: 175,003,638
กําลังการผลิต: $99,012,779,648,070
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 EstateX
Trending Winner 2 RavenX
Golden
Doge

Golden Doge GDOGE


Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

coinvote.cc/coin/Golden-Doge


$ 0.00000000000254207

$ 205,647

-0.91%

July 19, 2021

Golden Dogeการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU