คริปโทเคอร์เรนซี: 27,664
คะแนนเสียง: 165,446,037
กําลังการผลิต: $99,007,835,026,886
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
Frens
Yacht
Club

Frens Yacht Club FYC

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

⚓️ Welcome to the Frens Yacht Club, a community driven project where we aim to buy a community-owned yacht. Take part in an exclusive trip from growing a utility-token to owning a yacht and building the first super-yacht in the Metaverse which brings you profit.

coinvote.cc/coin/Frens-Yacht-Club


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

FRENS YACHT CLUB