คริปโทเคอร์เรนซี: 24,564
คะแนนเสียง: 121,869,084
กําลังการผลิต: $6,260,581,975 0.01%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Street Breed Coin
Trending Winner 2 Merge
FOMO
BABY

FOMO BABY FOMOBABY

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

Fomo Baby is a deflationary rebasing token with an automated liquidity feature, Staking options, NFT’s & Lottery Draws. Our rebasing feature is mathematically structured to increase the price which will cause the charts to constantly stay green.

coinvote.cc/coin/FOMO-BABY


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

October 4, 2021

Ryoshiการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU