คริปโทเคอร์เรนซี: 27,632
คะแนนเสียง: 165,328,667
กําลังการผลิต: $99,009,401,807,058
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
EXOBOTS

EXOBOTS EXOS

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

Exobots: Omens of Steel is a turn-based battle game in which players will compete against each other, or against the AI in Adventure Mode.

coinvote.cc/coin/EXOBOTS


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

March 24, 2022

EXOBOTSติดต่อฝ่ายสนับสนุน


via Email on Telegram