คริปโทเคอร์เรนซี: 24,509
คะแนนเสียง: 121,043,728
กําลังการผลิต: $6,260,125,342 -0.47%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Nut2Earn
Trending Winner 2 RaiderToken
EGONSWAP
TOKEN

EGONSWAP TOKEN EGON


Eagle Network is a community-driven decentralized crypto project designed for community growth and powered by over 3 million community members currently. Eagle Network is presently using Binance Smart Chain blockchain to offer Egon token. According to Eagle Network Roadmap from phase 4 (Late 2022) Eagle Network will create and release it very own original blockchain called EgonCoin Blockchain. The release of the EgonCoin Blockchain will upgrade the Eagle Network project into a full fledged viable solution providing blockchain platform like Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Vechain, etc. EgonCoin Blockchain will be maintained and managed by EgonChain Foundation, a non profit organization.

coinvote.cc/coin/EGONSWAP-TOKEN


$ 0.020417

$ 1,035,463

0.45%

September 10, 2021

YASH_CRYPTOติดต่อฝ่ายสนับสนุน


on Telegram