อันดับ #18
$DMDR

Diamond Reserve

Technology - Blockchain ● เปิดตัวเมื่อ - ที่ผ่านมา
Ethereum
0xC427f19DeA9e7C967fb3c49bFb4f3D8A8CDcd2Ea
9,110คะแนนเสียง
0คะแนนเสียง

คำอธิบาย

1DMDR = 1 Carat Real Diamond
Welcome to a revolutionary investment horizon with Diamond Reserve (DMDR), the world?s inaugural ERC20 token that seamlessly marries the digital frontier of cryptocurrency with the tangible, eternal value of diamonds. This pioneering venture invites you to convert your digital tokens into physical 1-carat diamonds, offering a tangible piece of luxury delivered directly to any name or address of your choosing. DMDR stands as a beacon of innovation, offering an investment path that is both secure and deeply rooted in the timeless allure of diamonds.

By participating in Diamond Reserve, you become part of an elite group that appreciates the blend of traditional investment values with the cutting-edge potential of blockchain technology. This unique opportunity is not just about acquiring digital tokens; it?s about transforming these tokens into symbols of enduring beauty and value. Each DMDR token is backed by a real diamond, ensuring that your investment holds intrinsic value beyond the digital sphere.

This project offers more than just an investment; it offers a statement of sophistication and foresight, appealing to those who seek to diversify their portfolio in an elegant and meaningful way. With DMDR, you are not just investing in a token; you are investing in a legacy of wealth that can be held in your hand, passed down through generations, or given as a gift of unmatched elegance.

Embrace the opportunity to be at the forefront of a movement that redefines wealth, blending the security and potential of digital assets with the tangible assurance of diamonds. Join us at Diamond Reserve to step into a future where your investments shine as brightly in your digital wallet as they do in the physical world.

อันดับตลาด

ในภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง Diamond Reserve ได้จัดตั้งตัวเองเป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขาม ณ ปัจจุบัน มันได้ถูกระบุไว้ในอันดับ #26,634 ในตลาด cryptocurrency อิงตาม market cap การจัดอันดับนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจและความมั่นใจที่ตลาดมีต่อ Diamond Reserve ในฐานะทรัพย์สินดิจิตอลที่เป็นไปได้

การสนับสนุนกระเป๋าเงิน

เพื่อจัดเก็บโทเคน Diamond Reserve ของคุณอย่างปลอดภัย คุณสามารถใช้กระเป๋าเงินหลากหลายสายพันธ์ุ เช่น MetaMask, Trust Wallet, MyEtherWallet, Ledger, Trezor กระเป๋าเงินเหล่านี้มอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิตอลของคุณ การเลือกกระเป๋าเงินที่สนับสนุน cryptocurrency ที่ต้องการและมีระดับความปลอดภัยที่สูง เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่คุณใช้เป็นสิ่งที่จำเป

coinvote.cc/coin/Diamond-Reserve

ข้อมูล

ราคา$ 0.00
มูลค่าตลาด$ 0
ความแปรผัน 24h (%)+0.00%
จำนวนรวมทั้งหมด-
อุปทานที่หมุนเวียน-
วันเปิดตัวJuly 15th 2024, 00:00
วันที่เพิ่มเข้ามาFebruary 18th 2024, 01:46
รายการโดยDMDR

ค้นพบเหรียญใหม่

แท็ก
-