คริปโทเคอร์เรนซี: 26,740
คะแนนเสียง: 156,183,639
กําลังการผลิต: $6,658,809,749,943,462
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Metacade
Trending Winner 2 Baby Doge Coin
DEFIROCK

DEFIROCK DFR

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

🙋‍♂️ Hello. Defirock Capital today provides an opportunity similar to the purchase of bitcoin in 2009. 💰 This is an opportunity to be financially free very soon, because we are developing our products in the most popular crypto sphere Defi. 💎 Investments in DEFIROCK are allocated to the development of several products and diversify risks. Cross-chain applications for trading, exchanging and staking cryptocurrencies that solve the needs of the investor. 🔗 Simple, intuitive, powerful and automated DeFi ecosystem. We use a recursive algorithm to incentivize coin holders, ensure reliable liquidity and constant charitable contributions. All storage and platform features increase the price of the $DFR and APY tokens! 🚀 MORE INFO IN OUR COMMUNITY 🚀

coinvote.cc/coin/DEFIROCK


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

November 1, 2021

Rooseveltการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU