คริปโทเคอร์เรนซี: 27,678
คะแนนเสียง: 165,524,061
กําลังการผลิต: $99,007,835,029,037
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Volt Inu
DACProtocol

DACProtocol DAC

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

DACPROTOCOL use photogrametry to bring the world into the #Metaverse. Creating a virtual world where you can take a small part of nature in your living room, next level in PC/ VR Game Graphics. DAC is a charitable symbol! It was established to serve the needs of society in research and development -Technology, Ecology, Medicine, Education. DACProtocol ($ DAC) is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency DAC, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development is part of the Blockchain ecosystem -Binance Smart Chain Network.

coinvote.cc/coin/DACProtocol


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

June 1, 2022

ACHI47