คริปโทเคอร์เรนซี: 28,967
คะแนนเสียง: 172,233,588
กําลังการผลิต: $99,006,284,161,805 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 InSpace
Trending Winner 2 RavenX
CryptoMoonSwap

CryptoMoonSwap CMS


We are Building a Layer 2 Decentralized Exchange on the Binance Smart Chain Network! We are currently Marketing to Heavy Engaged Social Media Influencers and look to grow our Project Huge into the next 3-6 Months! 65% burn on 50 Billion supply will help us reach the Moon 🚀

coinvote.cc/coin/CryptoMoonSwap


$ 0.000000429567

$ 11,304

-

March 28, 2021

Anonymousการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU