คริปโทเคอร์เรนซี: 27,733
คะแนนเสียง: 165,740,389
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,394,320 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 Richquack.com
CrownCake

CrownCake CROWNCAKE

โปรเจคนี้อยู่ในระยะก่อนกําหนด โปรดระวังเมื่อลงทุน - DYOR

CrownCake is a token that rewards its holders with reflections every time someone makes a transaction. Which means, just by holding, believing, and supporting the coin, you automatically earn more. Why Should You Choose Us?👨‍💻 A percentage of each transaction is redistributed to token holders. That means you can earn more Crown Cake Tokens by just holding them in your wallet ✅Community Driven ✅Automatic LP ✅Holders get rewarded ✅Safe,Low fees & Secure ✅Easier & Faster ✅Anti-Whale

coinvote.cc/coin/CrownCake


ขายล่วงหน้า

ขายล่วงหน้า

-

November 7, 2021

crowncakeการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU