คริปโทเคอร์เรนซี: 27,663
คะแนนเสียง: 165,441,300
กําลังการผลิต: $40,099,009,420,700,536
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
Corvus
City

Corvus City CRVS


Corvus City – an innovative Play to Earn 3rd person Metaverse city, built on BSC. Incorporating objective open world gaming, NFTs and DeFi together into exciting, diverse and rewarding ecosystem. The CRVS platform will feature a massive RPG city that allows players to earn rewards by participating in Corvus city. Designed to have users buy, own and trade property as NFT’s usable in game.

coinvote.cc/coin/Corvus-City


$ 0.0015

-

-

December 31, 2021

nastybadger.scการสแกนฮันนีพอต

สภาพคล่องที่ไม่ล็อก 0%

รหัสที่ตรวจสอบแล้ว

ทํางานโดย StaySAFU